Mere om turnaround

Turnaround

Platformen har specialiseret sig i turnarounds for hele eller dele af organisationer. Målgruppen er ledere og ledelsesteams, der er blevet fanget i et dødvande, hvor kraften er suget ud af organisationen og hvor brandslukning og ineffektivitet præger hverdagen med øget sygefravær og dårlig trivsel til følge. De manglende resultater fører til dalende tal på bundlinjen, der kræver handling, der virker.

Hvorfor turnaround?

Du skal vælge at lade Platformen forestå en turnaround i din virksomhed eller organisation, hvis det mentale spild er stort og du genkender et eller flere af disse tegn og bekymringer:

 • Tilfældighederne styrer indsatsen
 • Manglende overblik
 • Altid på bagkant med opgaverne
 • Al tid bruges på problemløsning og hverdagsrutiner
 • Lavt energiniveau
 • Højt sygefravær
 • Arbejdet er ustruktureret
 • Ineffektivitet præger billedet
 • Manglende trivsel
 • Flere konflikter
 • Problemfokusering
 • Styret af fortiden
 • Manglende visioner
 • Manglende gejst og glæde
 • Manglende flow
 • Fravær af humor

Fordi en turnaround udført i samarbejde med Platformen giver større arbejdsglæde, øget trivsel og resultater, der ses på bundlinjen.

Hvad er turnaround?

Ved en organisationsturmaround stikker Platformen en kæp i hjulet, så alt bringes til standsning et kort øjeblik. Sammen forlader vi fortiden og tager afsæt i her og nu situationen ser realiteterne i øjnene og retter blikket mod fremtiden. Ved hjælp af Platformens konkrete værktøjer, sikres en målrettet indsats, der skaber hurtige og effektive ændringer og resultater.

Vi forlader det trygge og kendte for at bevæge os ud i en ukendt og uvis fremtid. På denne rejse fungerer Platformen som facilitator og procesleder og sikrer en sammenhængende plan og sikker proces. Ved at tage den ukendte fremtid ved hornene, skabes der i samarbejde med Platformen fundamentet for, at organisationen kommer styrket ind i fremtiden.

Fra at være i en passiv nedadgående spiral fører Platformen jer gennem en turnaround, hvor spiralen vendes via aktiv og efterfølgende proaktiv handling.

”Den bedste måde at forudse fremtiden på er ved at skabe den”

Peter Drucker

Turnaroundeffekt

Organisationens udbytte af en turnaround udført af Platformen er stort. De primære resultater vil være mindre mentalt spild, øget trivsel & effektivitet med forbedret økonomi til følge.

I praksis vil nogle at de umiddelbare og registrerbare gevinster være:

 • Ro på
 • Øget overblik
 • Målrettet indsats
 • Løsningsorienteret tilgang
 • Struktureret tilgang
 • Bevidste valg
 • Øget effektivitet
 • Arbejdsglæde
 • Positiv udvikling
 • Faldende sygefravær
 • Øget trivsel
 • Flow
 • På forkant
 • Engagement
 • Fokuseret indsats
 • Færre konflikter
 • Mentalt overskud
 • Visioner og fremtidsplaner
 • Humor og glæde

Turnaroundfilosofien

Platformens turnaroundfilosofi bygger på det princip at bruge sund fornuft og gøre det, der skal gøres. Vi gør alle det, der giver mening for os i en given situation, men når tingene tilspidses og overblikket sløres, kan selv de mest indlysende og nødvendige tiltag være svære at få øje på. Enhver organisation er unik – netop derfor tager Platformen altid afsæt i den enkelte organisation og dennes virkelighed.

Det er nødvendigt at acceptere, at der er en virkelighed, der kræver handling og ageren på det rigtige. Alt skal på bordet og sorteres og puttes i de rigtige kasser – noget er akut, andet haster og atter andet måske unødvendigt eller passé.

Med enkle redskaber, skaber Platformen overblikket og får sorteret og prioriteret de nødvendige tiltag, så tilfældigheder og passivitet afløses af bevidste valg og aktivitet. Fremadrettet lægges der tydelige skinner ud, der peger i den ønskede retning, Fra at være i mentalt underskud vil organisationsmedlemmerne opleve et mentalt overskud og vil fremadrettet agere proaktivt.

Når Platformen trækker i arbejdstøjet og bevæger sig i maskinrummet, smøger ærmerne op og tager fat netop der, hvor behovet er.

Turnaroundprocessen

Illustration på vej

Hvorfor virker det?

En turnaround udført i samarbejde Platformen virker, fordi vi tager afsæt i alt det, der virker og samtidig sætter lys på det usete & usagte. Med afsæt i jeres muligheder og begrænsninger, sætter vi sammen nye og realistiske mål og delmål og udarbejder en handle- og evalueringsplan. Platformen guider jer roligt men sikkert gennem processen og følger jer tæt over hele perioden, så I kommer styrket og sikkert gennem processen og står godt rustet til fremtiden. Det virker fordi Platformen hele tiden har overblikket og  roen så den lagte kurs bliver justeret til og fulgt – uanset, hvad der måtte komme af uforudsete  overraskelser på turen.