Pitstoppakke til ledere

Pitstoppakke til nye ledere

At gå fra medarbejder til leder er både spændende, givende og krævende. Du indtager en ny position i organisationen, hvor du skal forholde dig til mange forskelligartede problemstillinger og det handler om at finde sin egen vej og måde at gøre tingene på. Du vil blive mødt af modsatrettede forventninger og meninger om, hvordan du skal varetage rollen som leder.

Ofte kan det være de små ting i dagligdagen de praktiske gøremål, personaleledelse og forældresamarbejdet, der giver anledning til usikkerhed og vanskelige men nødvendige beslutninger Der vil naturligt opstå et behov for at få mulighed for at drøfte dette og meget mere med en udenforstående person, for at kunne udvikle sig som leder og finde de bedste løsninger.

Gratis Pitstop

Alle nye ledere tilbydes et gratis Pitstop hos Platformen.

Et gratis Pitstop tilbyder 1 times gratis sparring, coaching eller rådgivning efter eget valg.

Det eneste du skal gøre er at kontakte Platformen og fortælle, hvad du ønsker at bruge Pitstoppet til. Kontakt derfor Platformen allerede i dag for at lave en aftale.

Pitstoppakke

Pitstoppakken tilbydes alle ledere, der gerne vil udvikle deres ledelsespraksis og kan se værdien i at få eksterne øjne på egen praksis.

Pakken  indeholder:

10 x Pitstop á 1 time

  • Målrettet personligt lederudviklingsforløb
  • Ledelsessparring
  • Ledelsesrådgivning
  • Ledelsescoaching
  • Prioriteringsvejledning
  • Worklifebalance

Hotlinesupport kan tilkøbes efter aftale.

Pris:    Kr. 12995

Specialpris for nye ledere:     Kr..  9995

Hertil kommer medgået tid til og udgifter til transport