Krise- & konflikthåndtering

Krise- & konflikthåndtering

Platformen anser kriser og konflikter som et livsvilkår, som vi som mennesker må forholde os konstruktivt til. Ved at anvende dialogbaseret konflikthåndtering rummes begge parter, så en konfliktoptrapning forebygges. Metoden forudsætter at konfliktens parter deltager aktivt og tager ansvar for at finde løsningen på deres konflikt.

For ledere & lederteams

På skoler og i institutioner er relationer mellem mennesker omdrejningspunktet i stort set alt arbejde. Når der opstår konflikter handler det om kriser i fællesskabet. For ledere er det afgørende, at kunne tackle kriser og konflikter, så alle parter kommer værdigt ud på den anden side. Det er nødvendigt bevidst at arbejde med såvel sagen som relationen, hvis løsningen skal være langtidsholdbar og ikke skabe vindere og tabere. Som leder skal du kunne håndtere kriser og konflikter internt blandt medarbejdere, børn, medarbejdere & børn/forældre i forhold til skolebestyrelsen, lokalmiljøet mm. Med et godt kendskab til konflikthåndtering og mægling vil du være godt rustet til at tackle de situationer, der uundgåeligt opstår, når mange mennesker med forskellige virkelighedsopfattelser skal fungere sammen.

For medarbejdere

Som medarbejder på skolen/institutionen opstår der dagligt konflikter, som skal håndteres – og gerne, så alle parter kommer godt ud på den anden side. I arbejdet med børn og unge er konflikter en del af hverdagen, hvorfor det er vigtigt at være godt rustet til at håndtere disse. Tilsvarende kan forældresamarbejdet også give anledning til uenigheder, der kan udvikle sig uhensigtsmæssigt.  I ethvert samarbejde vil der ligeledes opstå uoverensstemmelser i ny og næ – hvis vi er klædt på  til det, kan de håndteres professionelt og konstruktivt og dermed danne grundlag for anderledes og bedre løsninger, der ellers ikke ville være fundet.
– Så uanset om du er pædagog, lærer, leder, sekretær eller forældre, vil viden og erfaring med konflikthåndtering være guld værd.

For forældre

På skoler og i institutioner mødes mennesker i alle aldre med vidt forskellig baggrund, værdigrundlag og virkelighedsopfattelser, hvilket ofte fører til kriser og konflikter i fællesskabet. En meget væsentlig faktor for børnenes trivsel er, at disse konflikter ikke eskalerer og optrappes, da det uvægerligt vil påvirke miljøet i børnegruppen i en negativ retning. Ved at anvende dialogbaseret konflikthåndtering favnes alle parter i konflikten, så ingen går ud af konflikten som vindere og tabere, hvilket er det bedste grundlag for at sikre det optimale miljø og den bedste trivsel for alle børn og voksne omkring børnene. Ved at få viden om og redskaber til krise- og konflikthåndtering, kan du/I som forældre derfor være med til at skabe øget trivsel for dit/jeres barn/børn.

Platformen tilbyder bl.a.

 • Konfliktrådgivning & sparring
 • Bæredygtig procesledelse, når konflikten raser
  • Ledere & lederteam
  • Pædagogisk personale
 • Konfliktmægling
 • Kurser i konflikthåndtering
  • Pædagogisk personale
  • Forældresamarbejde
  • Teams
  • Forældregrupper
 • Foredrag:
  • ”Når det knirker i skabet”
  • ”Konflikter på godt og ondt”
 • Konflikthåndtering
  • Tilbud til forældre

Benyt jer af ét af tilbuddene eller indgå en specialaftale, der modsvarer netop jeres behov – kontakt Platformen for yderligere information.