Rådgivning ved samlivsændringer & skilsmisse

Hvad rådgiver Platformen om ved samlivsændringer & skilsmisse?

Med afsæt i børnenes vilkår tilbyder platformen rådgivning rettet mod forældre og børn, der er omfattet af samlivsændringer og/eller skilsmisse. Børn påvirkes af de familiemæssige ændringer på godt og ondt. Platformen har som uvildig rådgiver specialiseret sig i at skabe bæredygtige og holdbare løsninger, med afsæt i at skabe de bedste vilkår for de implicerede børn.

Hvornår har jeg/vi brug for rådgivning?

Når de børn & unge, der er er berørt af samlivsændringer og/eller skilsmisse på en sådan måde, at det påvirker deres trivsel og hverdag negativt igennem længere tid.
Du/I er de ansvarlige voksne, der må tage affære, hvis omkostningerne ved de familiemæssige ændringer har for store omkostninger for de involverede børn – børn har sjældent noget valg; men de har ret til, at leve under forudsigelige og trygge rammer med de bedst mulige udviklingsbetingelser.

Hvorfor skal jeg/vi have uvildig rådgivning?

Når der er skilsmisse og samlivsændringer i spil, er der mange faktorer, der spiller ind og påvirker os som mennesker. Det kan være rigtig svært at holde tingene adskilt og bevare jordforbindelsen. Ofte er der både følelser, økonomi, misundelse og mange andre følelser på spil, der forhindrer os i at få skabt de bedste vilkår for de børn, der står midt i orkanens øje.
Her går jeg som uvildig rådgiver ind og sikrer, at sober og saglig proces med afsæt i, hvad der er bedst for børnene.

Hvordan foregår rådgivningen?

Rådgivningen er uvildig og frivillig. Den tager afsæt i jeres virkelighed med det formål at sikre børnene de bedste trivsels- og udviklingsmuligheder. Med udgangspunkt heri udarbejder jeg i samarbejde med jer en handleplan og kontrakt, der favner de forskellige behov, som er på voksenplan. Jeg følger processen tæt og medvirker til de nødvendige justeringer  undervejs.

Hvad er prisen?

Prisen afhænger af opgavens karakter og omfang. Jeg tilbyder dels enkeltstående ydelser, dels en grundpakke, opfølgningspakke og en totalpakke afhænge af behovet.

Se prislisten her:

Hvad gør jeg?/

Du kontakter mig enten via mail eller mobil – så tager vi en uforpligtende snak om de udfordringer, du står i og hvilke muligheder, der er for at få rådgivning og vejledning.