Rådgivning om børns læring & udvikling

Hvornår har jeg/vi et behov for rådgivning?

Når du/I oplever, at dit/jeres barn ikke trives og har udfordringer på det faglige og/eller sociale område – i skole/institution/fritid/familien – der overskygger jeres dagligdag og/eller  du er rådvild og ikke ved, hvordan du hjælper dit barn videre på en god måde.

Hvem er det for?

Rådgivningen er rettet mod alle forældre, der oplever at de enten ikke kan få den fornødne professionelle rådgivning & sparring via de offentlige tilbud og/eller har et ønske om at benytte sig af en privat og uafhængig rådgivning, der har en professionel tilgang til de udfordringer, du/I står i og kan udvise stor imødekommenhed og fleksibilitet, tilpasset netop jeres behov.

Hvorfor skal jeg/vi have rådgivning?

Fordi du/I er opmærksomme på dine/jeres barn og er den, der også har ansvaret for at gribe ind og gøre noget ved det, når dit/jeres barn ikke trives og er i flow.

Når et barn ikke trives kan årsagerne være uendelige og komplekse, så det handler om at få afdækket, hvad der er det egentlige omdrejningspunkt. Er de faglige udfordringer for store/små? Trives undervisningsformen? Fungerer dit barn ikke i gruppen/klassen/fritiden? Har dit barn svært ved at skabe relationer? Er dit barn anderledes? Er barnets livsvilkår anderledes? – listen er uendelig.

I får:

  • Målrettet og saglig uvildig rådgivning, der tager afsæt i din/jeres virkelighed
  • Du/I  og dit/jeres barn er en del af løsningen og  inddrages seriøst  i hele forløbet
  • Udarbejdelse af udviklings- og handleplan med efterfølgende struktureret forløb
  • Midtvejsevalueringer undervejs og ved forløbets afslutning
  • En stor fleksibilitet, respekt & imødekommenhed over for netop din/jeres situation og behov
  • Et fortroligt rum underlagt tavshedspligt

Hvad er prisen?

Da ingen børn er ens og de udfordringer, de møder på deres vej er vidt forskellige, har de også krav på at det forløb, der iværksættes passer til netop de behov, de har. Prisen vil derfor afhænge heraf og vil variere fra barn til barn.

Vil du/I gerne vide mere?

Så kontakt mig enten via mobil eller mail og lad os få en uforpligtende snak om mulighederne.