Sådan arbejder Platformen

Platformen anvender en gennemtestet metode til konfliktmægling, der tager højde for både sagen og relationen. Som mægler fungerer Platformen som en upartisk procesleder. med tavshedspligt, Mæglingen baseres på frivillighed og fortrolighed.Med afsæt i fakta dykkes der ned i det relationelle  og de behov, der gemmer sig bag de følelser, der er på spil. Herefter er der basis for at gå i handlingsmode, hvor Platformen støtter partnerne i at få genoprettet tilliden og selv at finde frem til  holdbare løsninger, der tager hånd om både sagen relationen.

Processen

Ingen konflikter er ens, hvorfor de også skal håndteres forskelligt, hvorfor konfliktmæglingen vil forløbe forskelligt fra gang til gang; men værktøjerne er de samme. Når parterne frivilligt har accepteret at deltage i mæglingen, undersøges først, hvad det handler om og Platformen de to parter og taler dels om konflikten og metoden, der anvendes ved konfliktmægling. Selve konfliktmæglingen åbnes af mægleren med det hovedformål at få skabt et tillidsfuldt rum. Metoden gennemgås igen, hvorefter mægleren leder partner gennem en proces, med afsæt i fakta, de underliggende følelser og behov frem mod handlingen, via brainstorm, tematisering, forhandling og en aftale. I langt de fleste tilfælde fører mæglingen frem til en aftale, som begge parter har accepteret og er forliget med; men der kan dog være konflikter, hvor mæglingen ikke fører til et ønskværdigt resultat. Tidsforbruget til en konfliktmægling er vanskeligt at forudsige, da det afhænger helt af kompleksiteten og de personer, der er involveret i konflikten. Et mæglingsmøde  varer op til 3 timer – nogle gange er det tilstrækkeligt – andre gange kræver mæglingen mere tid.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan Platformen arbejder med konfliktmægling og hvad vi kan tilbyde, er du meget velkommen til at kontakte os for uforpligtende snak.