Børn- & ungerådgivning og guidning

Hvad er børn- & ungerådgivning og guidning?

Det er rådgivning og guidning rettet direkte mod barnet eller den unge, der har brug for støtte til at navigere i sit liv.

Hvem er det for?

Det er for børn og unge, der har svært ved at begå sig i skolen/uddannelsesinstitutionen/institutionen ved at ryge i konflikt med jævnaldrende og/eller voksne, ikke får den fornødne udbytte af undervisningen, har faglige vanskeligheder, er isoleret, har svært ved at indordne sig, er svær at nå for de professionelle, fylder i familien; ikke kan finde retning; ikke udnytter sit potentiale; udviser bekymrende adfærd mm.

Hvorfor skal jeg/vi vælge en rådgiver til mit/vores søn/datter?

Det skal du/I, fordi du/I er ansvarlige forældre, der kan se, at jeres søn/datter har brug for hjælp, og gerne vil støtte jeres søn/datter i en positiv udvikling. I det komplekse samfund vi lever i, er der rigtig mange børn & unge, som har brug for at blive guidet i livet og få nogle redskaber til at mestre de udfordringer, de støder på. Det er ikke altid, at vi som forældre er de bedste til denne opgave, da netop de tætte familiemæssige og følelsesmæssige bånd, kan være en hæmsko for at gøre det, vores søn/datter har behov for. Som ekstern, uvildig rådgiver kan jeg tilgå jeres søn/datter er jeg frit stillet og forestå professionel guidning, der virker.

Hvad kræver det

Det kræver, at barnet/den unge indgår i forløbet frivilligt og du/I som forældre også er indstillet på at arbejde med jeres måde at være forældre på.

Hvad får du/I?

I får en rådgiver & guide til jeres søn/datter, der

  • Er nærværende og empatisk guide, der tager jeres søn/datter ved hånden
  • Er vedholdende, tålmodig og målrettet
  • Kender skole- og uddannelsessystemet ud og ind
  • Med et stort videns- og erfaringsgrundlag i arbejdet med børn- og unge
  • Møder barnet/den unge, hvor det/er og konfrontere dem med virkeligheden på godt og ondt
  • Der vil jeres søn/datter det aller bedste

Hvad er prisen?

Da jeg tilpasser ydelsen, så den passer præcis til de behov, din/jeres søn/datter har, vil prisen netop også afhænge af disse behov.

Hvad er næste skridt?

Kontakt mig via mobil eller mail og lad os få en uforpligtende snak om de muligheder, Platformen tilbyder.