Om Platformen

Platformen

Platformen ejes af Else Dyrvig og tilbyder konsulent og rådgivningsopgaver til skoler & institutioner  samt virksomheder med fokus på ledere & lederteams. Jeg har specialiseret mig i ledelsesudvikling, konflikthåndtering & mægling, bæredygtig procesledelse og organisationsturnaround.

Qua min store ledelsesmæssige erfaring og teoretiske ballast tilfører jeg bl.a. skoler & institutioner sparring og procesledelse, når der er behov for de skæve vinkler eller udfordringerne bevirker, at det er nødvendigt at inddrage eksterne  til at guide primært ledere og ledelsesteams målrettet og sikkert gennem omstillings- og udviklingsprocesser, hvor kulturen, vanerne og holdninger brydes og kan være en barriere for skolens udvikling.

Platformen tilbyder desuden uvildig rådgivning & coaching rettet mod private; forældre, børn& unge med udfordringer.

Hvorfor platformen?

Jeg har erfaret, at ledere i dage tilbydes mange kursus- og uddannelsesforløb, hvor tyngden er på et teoretisk plan. Det giver en fantastisk ballast, som leder og danner et godt grundlag for de ledelsesmæssige opgaver. I praksis viser det sig ofte, at man som leder har et stort behov for sparring, coaching og rådgivning om de daglige udfordringer, der både er det spændende men også krævende ved at være leder. Det er der sjældent taget højde for i organisationen. Nogle har et velfungerende ledelsesteam, andre har et netværk; men andre igen står helt alene og har ingen at sparre med – så jo – der kan være koldt på toppen; specielt, når tingene spidser til.

Jeg har fulgt mange skoler & skoleledere, hvor det manglende fokus på behovet for ledelsesrådgivning & coaching har haft store omkostninger for både skolen og den enkelte. Det behøver ikke være sådan. Netop derfor har jeg valgt, at sætte ind på dette område.

Med ret enkle midler og den rigtige rådgivning og sparring vil både skole og ledere vinde ved at vælge Platformen til som ekstern rådgiver. Jeg følger jer over tid i  jeres daglige praksis og rådgiver, sparrer & coacher jer med afsæt i lige netop jeres virkelighed og praksis. Det kontinuerlige forløb, hvor det er dig/jer, der er i fokus og det handler om jeres skole/institution; dine/jeres medarbejdere, forældre, børn, praksis og udfordringer er det, der gør hele forskellen.

Bag Platformen

Bag Platformen står Else Dyrvig, der har mange års erfaring bag sig som skoleleder på  forskellige skoler i  flere kommuner. Jeg har adskillige  lederkurser bag mig, Diplom i ledelse, Masterclass i psykologi, Diplom i Coaching læring & udvikling & Coaching af teams, er uddannet  konfliktmægler samt Certificeret i Visible Learning (Synlig Læring) fra Cognition Education.

Jeg arbejder praksisnært, bevarer overblikket & roen i kaos og finder bæredygtige løsninger. For mig handler ledelse om at arbejde med mennesker og forstå de følelser & behov, som ligger bag handlingerne. Jeg tager afsæt i den systemiske tænkning og multiverstænkning. Jeg arbejder målrettet & fokuseret og benytter mig af en anerkendende praksis, der er kendetegnende ved nærvær & empati –  men også vedholdenhed og resultatfokus. Mit arbejde bygger på respekt, omtanke, sund fornuft og ordentlighed – begreber, som jeg aldrig går på kompromis med.